Assurena Insurance Agency is an independent insurance brokerage agency that carries some of the best coverage options in the entire New USA.

Our Contacts

88 Centre Street North,
Toronto L4W 1C9
advisor@assurena.com admin@assurena.com
+1 (419)-507-0468
+1 (213)-345-0468

Working Hours

Monday
9.00 - 5.00
Tuesday
8.00 - 5.00
Wednesday
8.00 - 5.00
Thursday
8.00 - 5.00
Friday
8.00 - 4.00
Satureday
Closed
Sunday
Closed

پادری آلومینیومی

پادری آلومینیومی مناسب برای بهداشت فضای داخلی هنگامی که وارد یک فضای داخلی می شوید آلودگی بیرون از طریق کفش به داخل می شوید آلودگی بیرون از طریق کفش به داخل انتقال پیدا می کند . پادری های معمولی بعد از مدتی اشباع شده و قادر به تمیز کردن زیر کفش نمی باشند . پروفیل های آلومینیومی به همراه موکت مخصوص تا سقف ۸۵% از آلودگی کفش ها را گرفته و در زیر خود جمع می کند و به راحتی قابل تمیز کردن است

تولید کننده سیستم برای مکان هایی با ترافیک عابر پیاده بسیار مناسب اس

کاربرد پادری آلومینیومی

 پادری آلومینیومی در مکان هایی با ترافیک عابر پیاده استفاده می شود. آنها برای مکان هایی مانند: فرودگاه ها، مراکز خرید، نهادهای عمومی، هتل ها، رستوران ها، و غیره توصیه می شود. با استفاده از سیستم های ورودی سیستم می تواند به طور قابل توجهی به کاهش هزینه های مربوط به حفظ یک ساختمان پاک.

 پادری آلومینیومی و اثربخشی آن

کیفیت مواد مورد استفاده در فرایند تولید و ساخت و ساز پادری آلومینیومی مناسب تضمین قابلیت اطمینان بالا و اثربخشی تمیز کردن، که به میزان قابل توجهی باعث کاهش مقدار خاکی که درون کفش ساخته شده است را کاهش می دهد. این اجازه می دهد تا هزینه های مرتبط با نگهداری ساختمان ها را تمیز نگه دارید. به عنوان یک تولید کننده آلومینیوم درب اتوماتیک، ما در انتخاب یک سیستم ورودی بهینه برای یک مکان خاص، با توجه به شدت ترافیک و ویژگی های آن، به شما کمک می کنیم

پرسش های متداول

۱٫How can I lower my insurance costs?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

۲٫Is the rate given to me accurate?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

۳٫Is there a fee for getting an insurance quote?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

۴٫How can I lower my insurance costs?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

۵٫Can I get a discount for winter tires??

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

۶٫How can I lower my insurance costs?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

۷٫Is the rate given to me accurate?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

۸٫Is there a fee for getting an insurance quote?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

۹٫How can I lower my insurance costs?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

۱۰٫Can I get a discount for winter tires??

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.