logo

Select Sidearea

برای ارتباط با شرکت دکانا با شماره زیر تماس حاصل نمایید
info@dekana.ir
+ 02188663696

Archive

نمونه کار پوشش درز انبساط شرکت دکانا در پروژه پژوهشگاه نیرو پوشش درز انبساط بکار رفته در این پروژه، پوشش درز انبساط یک تکه تمام آلومینیوم می باشد محصولات و پروژه های شرکت دکانا...

Read More

نمونه کار پوشش درز انبساط و انقطاع گروه طراحان دکانا در پروژه دانشگاه آزاد کیش برای دیدن سایر پروژه های شرکت دکانا به لینک زیر بروید پروژه های انجام شده گروه طراحان دکانا...

Read More

 نمونه کار پوشش درز انبساط و انقطاع گروه طراحان دکانا در پروژه بازار مبل تهران سایر کارهای پوشش درز انبساط و انقطاع شرکت دکانا را در لینک زیر ببینید پروژه های انجام شده گروه طراحان دکانا...

Read More
expansion joint | پوشش درز انبساط و انقطاع

نمونه کار پوشش درز انبساط و انقطاع شرکت دکانا در پروژه پارکینگ طبقاتی تجریش را مشاهده می کنید پارکینگ طبقاتی تجریش واقع در قسمت جنوبی امام زاده صالح می باشد که نوع پوشش درز انبساط استفاده شده در این مکان از نوع کنجی یک تکه تمام آلومینیوم می باشد سایر کارهای دکانا را در پیج زیر ببینید پروژه های انجام شده گروه طراحان دکانا...

Read More