logo

Select Sidearea

برای ارتباط با شرکت دکانا با شماره زیر تماس حاصل نمایید
info@dekana.ir
+ 02188663696

Archive

نمونه کار پوشش درز انبساط و انقطاع گروه طراحان دکانا در پروژه دانشگاه آزاد کیش برای دیدن سایر پروژه های شرکت دکانا به لینک زیر بروید پروژه های انجام شده گروه طراحان دکانا...

Read More

 نمونه کار پوشش درز انبساط و انقطاع گروه طراحان دکانا در پروژه بازار مبل تهران سایر کارهای پوشش درز انبساط و انقطاع شرکت دکانا را در لینک زیر ببینید پروژه های انجام شده گروه طراحان دکانا...

Read More
expansion joint | پوشش درز انبساط و انقطاع

نمونه کار پوشش درز انبساط و انقطاع شرکت دکانا در پروژه بسیج  را مشاهده می کنید پوشش های درز انبساط پروژه بسیج واقع در میدان سپاه تهران که از نوع سه تکه با لاستیک 5 سانتی انتخاب شده است سایر پروژه های شرکت دکانا را در لینک زیر ببینید پروژه های انجام شده گروه طراحان دکانا...

Read More
expansion joint | پوشش درز انبساط و انقطاع

نمونه کار پوشش درز انبساط و انقطاع شرکت دکانا در پروژه پارکینگ طبقاتی تجریش را مشاهده می کنید پارکینگ طبقاتی تجریش واقع در قسمت جنوبی امام زاده صالح می باشد که نوع پوشش درز انبساط استفاده شده در این مکان از نوع کنجی یک تکه تمام آلومینیوم می باشد سایر کارهای دکانا را در پیج زیر ببینید پروژه های انجام شده گروه طراحان دکانا...

Read More
expansion joint | پوشش درز انبساط و انقطاع

شرکت دکانا با بهره گیری از دانش و تجربه مهندسین مجرب در زمینه ساخت پوشش های تخصصی درز انبساط موفق به اجرای انواع پوشش درز انبساط و انقطاع و همچنین بندهای انبساط در پروژه هتل فرودگاه بین المللی تهران گردید. این شرکت طی مراحل مختلف در زمانهای متعدد از سال 1392 بطور مستمر در اجرای این پروژه حضور موفق داشته و در سال 1394 اتمام کار...

Read More
Expansion joint | پوشش درز انبساط و انقطاع

نمونه کار پوشش درز انبساط و انقطاع شرکت دکانا تطابق دو درز انبساط کف و دوار در پروژه امام صادق قم پوشش درز دیوار از نوع سه تکه لاستیک دار و در کف از نوع پوشش درز انبساط تمام آلومینیوم مخصوص پارکینگ سایر پروژه های شرکت دکانا را در لینک زیر ببینید پروژه های انجام شده گروه طراحان دکانا...

Read More