نمونه های اجرا شده
پوشش درز انبساط و انقباض دکانا

پوشش درز انبساط و انقباض (Expansion Joint Sealant) یک جزء بسیار حیاتی در ساختمان‌ها و سازه‌های صنعتی است که برای کنترل جابجایی‌های ناشی از انقباض و انبساط سازه‌ها در پاسخ به تغییرات دما، فشار و رطوبت استفاده می‌شود.

درز انبساط بازار مبل

پوشش بند انبساط پارکت دفتر مرکزی اپکس

مجتمع مسکونی کیهان

مجتمع تجاری خلیج فارس

عرش آجودانیه

فروشگاه شهر کاغذ

پادری استخر

پیمایش به بالا